Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Serdtsu ne prikazhesh

2007
Drama
Advertisement

Browse Episodes

Cast

Olga Filippova (Margarita Bronislavovna)Ekaterina Kuznetsova (Maya Savelieva)Olga Chursina (Alexandra Matetskaya)Evgeniy Pronin (Michael)Ekaterina Gulyakova (Nastya)Aleksey Nagrudnyy (Andrey Popkov)Anatoliy Khostikoev (Grigory Alexandrovich Varlamov)Larysa Rusnak (Ksenia)Anastasiya Bunina (Tatyana Bychkovskaya)Sofya Ignatova (Sonia Bychkovskaya)Valentina Boyko (Elena)Kseniya Nikolaeva (Antonina)Mikhail Safronov (Vlad)Svetlana Orlichenko (Svetlana)Inna Miroshnichenko (Larissa)Yuliya Volchkova (Lilya Saveleva)Makar Tikhomirov (Igor)Sergey Kolesnikov (Oleg Matetsky)

Advertisement

Synopsis

Three friends as early as youth dreamed about the wonderful future, in that they will be inseparable not refusing to itself in anything. And after time one dreams came true, other - no. Passed long thirty years from that moment, as friends succeeded to get rich. A city completely belonged to the protagonists of serial. At least, so friends considered, but in any way not habitants of city.

Recommendations

Advertisement

Advertisement