Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

The Dead Lake

2019
Crime/Mystery/Thriller
Advertisement

Browse Episodes

Cast

Evgeniy Tsyganov (Maksim Pokrovskiy)Andrey Smolyakov (Yury Kobrin)Nadezhda Mikhalkova (Natasha)Pavel Tabakov (Pavel Skvortsov)Kseniya Kutepova (Tatyana Petrovna)Viktor Khorinyak (Mikhail Schevchukov)Aleksandra Rebenok (Alina)Aleksandr Robak (Mikhail Ganich)Timofey Tribuntsev (Yonko)Kirill Polukhin (Smertin)Pavel Vorozhtsov (Maris)Polina Kutepova (Zinaida Petrovna)Nikolay Shrayber (Grushin)Galina Ivanova (Prodavets)Yulia Sinitsyina (News presenter)Vadim Badmatsyrenov (Hadiul)Filipp Dyachkov (Zobov)

Advertisement

Creators

Roman Kantor, Dmitry Abezyaev

Synopsis

A seasoned Moscow detective is dispatched to a snow-swept Arctic town to investigate the death of the local oligarch's daughter.

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement